20 Eylül 2019
İzciliğe Giriş 2


Topluluklar Halinde Çalışma
Oba Nedir?
Obayı Kim Yönetir?
İzci Toplantıları
Törenler
Teftiş

 

İZCİLİĞE GİRİŞ 2– TOPLULUKLAR HALİNDE ÇALIŞMA

TOPLULUKLAR HALİNDE ÇALIŞMA

NİYE TOPLULUKLAR HALİNDE ÇALIŞIYORUZ?

Küçük topluluklar halinde çalışmak, kendi kendinize çalışmaktan daha eğlenceli ve verimlidir. Hepimiz sınırlarımızı denemekten, keşfetmekten ve başkaları ile çalışırken kendi yeteneklerimizi öğrenmekten hoşlanırız.

NE TÜR TOPLULUKLAR VAR?

Çok çeşitli veya farklı toplulukları farklı sebeplerle oluşturabilirsiniz. Topluluklarınız; arkadaşlarınızdan, iyi tanımadığınız insanlardan, benzer ilgileri olan insanlardan, yetenek ve deneyim karışımına sahip insanlardan, örneğin oyun oynamak için rasgele seçilmiş insanlardan oluşabilir.

BİR TOPLULUKTA KAÇ KİŞİ OLABİLİR?

Topluluklarınızda bazen sadece iki ya da üç, bazen otuz ya da daha fazla, bazen de binlerce kişi bulunabilir. Bu aslında yapılacak faaliyete bağlıdır.

ÜYESİ BULUNDUĞUM TOPLULUKTA NE YAPMALIYIM?

Topluluğunuzda farklı zamanlarda liderlik etme ya da destek olma gibi farklı roller üstlenebilirsiniz. Niye liderlerinizden birine ya da ünitenizin diğer üyelerinden birine bu roller hakkında daha detaylı bilgi sormuyorsunuz?

OBA NEDİR?

İzci obası dünyadaki en küçük demokratik topluluktur. Oba aynı şeyleri yapmaktan hoşlandıkları için bir arada bulunan ve altı ya da sekiz izciden oluşan bir gruptur. Obanıza ‘ait’ olduğunuzu hissetmeniz gerekir. Obada hepiniz aynı hedef için çalışır ve harika vakit geçirirsiniz. Her obanın bir adı olmalıdır. Oba adı hayvan isimlerinden seçilir. Obadaki izciler, ismini taşıdığı hayvanın özelliklerini öğrenmeli, seslerini taklit edebilmeli ve oba bağırışı esnasında belirlenmiş sesi çıkarabilmelidir.

Oba flaması: Obanın ismini taşıdığı hayvanı simgeleyen bir flaması olmalıdır.

OBAYI KİM YÖNETİR?

Obayı, oba izcileri tarafından seçilen “obabaşı” yönetir.  Obabaşı da obabaşı yardımcısını seçer. Obabaşı olmayı hedefleyebilirsiniz.

YENİ ÜYELERİN KARŞILANMASI

Topluluğunuza yeni bir üye katıldığında olabildiğince misafirperver olun. Yeni (acemi/aday) olmak kolay değildir ve bir zamanlar siz de yeniydiniz. Size davranılmasını istediğiniz gibi başkalarına davranmayı unutmamalısınız.

BİR OBABAŞI NE YAPAR?

Obabaşının görevleri şunlardır:

 • · Oba üyelerini kollamak
 • · Obabaşı yardımcısını belirlemek
 • · İyi davranış oluşmasına yardımcı olmak
 • · Oymak Yönetim Kurulunda oba üyelerinin görüşlerini temsil etmek
 • · Oymak Yönetim Kurulunda alınan kararları oba üyelerine bildirmek
 • · Obada oba ruhunun oluşmasını teşvik etmek
 • · Diğer izcilere iyi örnek olmak
 • · Daha tecrübesiz izcilerin eğitim ve öğretimini sağlamak

İZCİ TOPLANTILARI

İzcilerin zaman zaman bir araya gelerek yaptıkları çalışmalardır.

OYMAK TOPLANTISI NEDİR?

Oymak toplantısı, görüşünüzü paylaşabileceğiniz ya da fikrinizi söyleyebileceğiniz bir fırsattır. Son faaliyetlerde neler iyi gitti? Bunları bir şekilde daha iyi yapman mümkün müydü? Çadırınızın türünden, tulumunuzun rengine, gelecek yıl ki yaz kampı planlamasına kadar her konuyu tartışabilirsiniz. Tabii en önemlisi bilmediğiniz konuları burada öğrenirsiniz. Oymak toplantınız tüm izcilerin, oymakbaşı yardımcıları ve oymakbaşının katılımı ile gerçekleşir.

OBA TOPLANTISI NEDİR?

Oba üyelerinin bir araya gelmesi ile faaliyetlerin planlandığı ve tartışıldığı toplantılardır. Bu toplantılar, bilmediğiniz konuları obanızdaki tecrübeli izcilerden öğrenmek, bildiğiniz konuları da acemi izciye anlatmanız için bir fırsattır. Obalar, genel konuları ve planlamaları tartışmak için de toplanabilirler. Oba toplantınızı eğer imkanınız varsa obanıza ait mekanda veya bir oba üyesinin evinde yada oymak toplantı salonunun bir köşesinde gerçekleştirebilirsiniz.

OYMAK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI?

Bazen toplantılar daha küçük gruplar halinde yapılır. Obabaşı, oymakbaşı yardımcıları ve oymakbaşının, gerekirse obabaşı yardımcılarının da katılabileceği toplantılardır. Oymağın faaliyetleri bu toplantılarda planlanır. Bu toplantılar o kadar demokratiktir ki oymakbaşı ve yardımcıları oy bile kullanmaz. İzcilik siz ve oymakbaşınız arasındaki ortaklıktır.

FİKRİNİZİ SÖYLEYİN

Ortaklığa ne kadar katılır ve güzel bir şeyler katarsanız izcilikten o kadar yararlanırsınız. Hangi toplantıya katılırsanız katılın sesinizi duyurun. Tabii bu, yüksek sesle konuşma anlamına gelmez! İyi fikirleri paylaşın ve diğerlerinin iyi fikirlerini destekleyin. Herkesin düşüncesinin önemli olduğunu unutmayın. Bazen başkalarının hoşuna giden faaliyetlere katılmalıyız ki onlar da bizim hoşumuza giden faaliyetlere katılsınlar.

İZCİLİĞE GİRİŞ – TÖRENLER

TÖRENLER

Törenleri; toplantı açılışı, kapanışı, and içme, üniteye yeni bir üyenin katılışı, terfiler, aşamalar, ödüller gibi olayları vurgulamak için yaparız.

TEFTİŞ, TEKMİL, BAYRAK TÖRENİ, BAYRAK DEVİR TESLİMİ, AND İÇME

TEFTİŞ

 • • Amaç “iç disiplinimizi geliştirmek”tir. Ancak “dış disiplin” gelişmeden “içdisiplin”in oluşması çok zordur. Öyleyse kendimizde kamplardan sonra da sürecek bir disiplin anlayışı geliştirmemiz gerekmektedir. Evimizde de derli toplu, bunu kendi isteğimizle yapan medenî bir insan olmalıyız. İşte teftiş, bu alışkanlığı kazanmamızı sağlar.

Obamızla teftişe titizlikle hazırlanır ve teftiş saatinden birkaç dakika önce sahamızda diziliriz. Her zaman olduğu gibi obabaşımız obanın sağ başında, yardımcısı sol başındadır.

 • • Teftiş, nöbetçi liderin “dikkat” düdük komutuyla başlar.
 • • Teftişi yapacak liderler obaya yaklaştığında obabaşı obasına, “……. Obası (rahatta bulunan izciler hazır ola geçer), rahat, hazır ol, dikkat” komutunu verir.
 • • Obabaşı bir adım öne çıkar ve izci selamı vererek “……. Obası teftişe hazırdır liderim” der. Sonra selam vermeyi bırakıp, bir adım geri ile yerine geçer.

Lider:     ……Obası günaydın!

İzciler:   Sağol!

Lider:     Nasılsınız?

İzciler:   Sağ ol!

Lider:     Sizler de sağ olun, rahat!   Der.

 • • Liderler objektif bir biçimde kızlar ve erkekler için ayrı ayrı değerlendirme yaparlar.
 • • Günün birincisi kızlarda ve erkeklerde ayrıdır.
 • • Kız izcilerin yatma yerleri, çadır ve odaları bayan liderler tarafından teftiş edilir.
 • • Teftiş sırasında alacağımız puanlara, önceki teftişten itibaren izlenen oba ruhu ile oyun ve günlük çalışmalarda alınan puanlar da eklenir.
 • • Önceki gece kamp ateşinden alınan puanın eklenmesi ile obaların almış olduğu puan meydana çıkar.

 

 

Bu İçeriğe Henüz Yorum Yazılmadı..

Yorum Yaz

E mail adresiniz gizli tutulacak olup, yorumunuzu yazabilirsiniz.*